.

 

 

Links en overige informatie  (Jongeren- en buurtbemiddeling)

 

 


1. In Dialoog.… werkt op het gebied van mediation in school of buurt samen met:

 

 

2.  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het landelijk aanspreekpunt voor jongeren- en buurtbemiddeling. Het CCV biedt ondersteuning en informatie aan professionals. Met name voor zaken die te maken hebben met de coördinatie, kwaliteitsborging, monitoring, doorontwikkeling en registratie van buurtbemiddeling is het CCV een belangrijk aanspreekpunt.
Zo kan bijvoorbeeld een stappenplan worden aangevraagd.dat kan helpen bij het opzetten van
jongeren- of buurtbemiddeling.Zie documenten:

 

 

 

 

3. Landelijk Expertisecentrum Buurtbemiddeling