Bemiddeling en gespreksleiding

 

 

In uw werk- of privé leven kunt u te maken krijgen met verschillende lastige situaties, meningsverschillen, ruzies of zelfs escalerende conflicten.

Normaal gesproken kan heel veel opgelost worden met een goed gesprek.
Soms lukt dat niet, omdat er al te veel gebeurd is of omdat de gemoederen hoog oplopen en emoties, zoals boosheid, de boventoon voeren.

 

Als samen praten lastig of niet meer mogelijk lijkt en de situatie dreigt te escaleren (of zelfs juridiseren) kan de hulp van een onafhankelijk gespreksleider of bemiddelaar uitkomst bieden door de situatie te doorbreken en naar een gezamenlijke oplossing te zoeken !

 

 

 

Het aanbod van In Dialoog....

 

 

In Dialoog....    is gespecialiseerd in de begeleiding van escalerende meningsverschillen, ruzies

en conflicten die iedereen meemaakt binnen zijn eigen werk- en leefsituatie. 

In Dialoog….  doorbreekt conflictsituaties en brengt betrokkenen weer met elkaar in gesprek.

In een veilige setting wordt er samen naar oplossingen gezocht.

In Dialoog....   biedt verschillende vormen van begeleiding bij conflicten aan:

1. Bemiddeling en gespreksleiding

 

(Informele) gespreksleiding bij een oplossingsgericht gesprek
met alle betrokkenen

 

2. Groeps- en meerpartijen-bemiddeling

 

3. Conflictcoaching (individu en groep)
 

4. Overige vormen van bemiddeling

zoals:

 

  1. Leerlingmediation
  2. Pendelbemiddeling

  3. Slachtoffer – dader bemiddeling

  4. Bemiddelvaardigheden binnen organisaties

 

Hiernaast biedt In Dialoog.... verschillende trainingen aan om uw eigen conflictvaardigheden te versterken en om ruzies van anderen te begeleiden als bemiddelaar.