“ Ik heb genoten van je training
vandaag "

 

“ Ik hoop dat je de volgende keer

weer komt trainen ”

 

“ Ik vond je als trainer positief
uitdagend en inspirerend, zo van:
'Dat doe je goed. En hoe nu verder' "

 

 

(Scouting bemiddelaars n.a.v. Vervolgtraining: Doorvragen)

Trainingen en workshops

 

In Dialoog.... verzorgt inspirerende en ervaringsgerichte workshops, trainingen en trajecten die toepasbaar zijn in uw eigen praktijksituatie.


 

 

Trainingen van In Dialoog.... zijn er op gericht om vaardigheden te ontwikkelen om:

  • effectief te handelen in escalerende situaties van jezelf of anderen

  • onderlinge communicatie effectiever te laten verlopen

  • ook in gecompliceerde en geëscaleerde situaties, mensen te bewegen tot communiceren

  • contact te maken met uw gesprekspartner en in gesprek te raken over de dingen die belangrijk zijn

  • een proces te begeleiden waarin weerstand wordt omgebogen in constructief samenwerken aan een gezamenlijk gedragen oplossing

  • mediation- en gespreks-vaardigheden toe te passen in uw dagelijkse werk en leefsituatie


 

 

Direct toepasbaar in de praktijk

Tijdens de trainingen van In Dialoog.... ervaren deelnemers hoe constructief met conflictsituaties om te gaan. Als betrokkene of als begeleider van een conflict tussen anderen.

De-escaleren, open communicatie en (onafhankelijke) procesbegeleiding zijn hierbij centrale begrippen. Omdat wordt aangesloten bij praktijksituaties van de deelnemers is de training direct toepasbaar in de eigen (werk-) situatie.

 

 

 

Ook preventief

De geleerde vaardigheden zijn ook preventief toepasbaar, als er nog geen sprake is van een escalerend conflict. Door mediationvaardigheden toe te passen, is samenwerking effectiever in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld tijdens buurtgesprekken, vergaderingen of discussies, in onderhandelingen of in projecten. Ook in de begeleiding van werkprocessen (zoals bijvoorbeeld Multi Stakeholder Processen, interactieve beleidsvorming of samenwerking in teams).

 

 

In Dialoog.… biedt verschillende trainingen aan