“Dat we dit niet eerder ingezien
 en bedacht hebben... 
 we gaan er direct mee aan de slag !"

 

 

"Echt super dat we, met de 
 
theorieën die je uitlegde, 
 
concrete aanknopingspunten
 hebben gevonden
 
voor onze situatie...”.

 

(directeur en manager van een welzijnsorganisatie)

 

 

 

Coaching

(voor personen, teams en groepen)

 

 

Als u worstelt met een moeilijke situatie en zoekt naar een uitweg, kunnen gesprekken met
een onafhankelijke derde een effectieve manier zijn om nieuwe gezichtspunten te ontdekken en aanknopingspunten te vinden voor verandering.

In leersituaties (intervisie) en bij individuele vraagstukken (coaching).

 

In Dialoog.... biedt coaching aan bij het omgaan met allerlei 'lastige' situaties waaronder conflicten in werksituaties of dagelijks leven en ter ondersteuning van leersituaties of loopbaan.

 

 

Een dergelijk coachingstraject is gericht op: 

 1. uw praktijksituatie
  u gaat concreet aan de slag om uw eigen situatie op uw manier aan te pakken en te beïnvloeden. Bij voorkeur 'on the job', of tijdens een voor u actuele situatie
 2. een positieve focus
  op wat er allemaal al wél goed gaat naast op wat beter kan
 3. uw huidige kwaliteiten
  benutten en versterken
 4. nieuwe kwaliteiten en vaardigheden
  ontdekken en ontwikkelen
 5. nieuwe inspiratie opdoen
 6. concrete (tussen)stappen en mogelijkheden
  wat ga ik morgen anders doen?
 7. meer inzicht in:
   • uw eigen kwaliteiten en valkuilen
   • remmingen, belemmerende aannames en overtuigingen en hoe deze los te laten
   • vanuit welk perspectief(ven) gekeken wordt
   • wat de onderliggende belangen zijn die meespelen
   • wat minimaal opgelost moet worden

 

 

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van coaching aan.