Ronald Westerbeek

(Mediator | Trainer | Procesbegeleider)

 

 

 

Geïnspireerd door de enorme kracht van mediationvaardigheden, waarmee escalatie verandert
in constructief samenwerken

en

met vertrouwen in ieders vermogen om vanuit eigen kracht oplossingen te vinden,

 

ondersteunt en verbetert
In Dialoog.... communicatie 

en brengt u samen in gesprek.

bij conflicten

in leersituaties 

in alledaagse werk- en leefsituaties

 

op scholen

bij de overheid

in bedrijven

in jongeren- / buurtbemiddelingsprojecten

en in privé-situaties

Achtergrond

 

 

Na mijn studie Sociale Psychologie werkte ik als projectleider, leidinggevende en beleidsadviseur in verschillende organisaties, waaronder het bedrijfsleven, de Nederlandse.Spoorwegen.en de Provincie Noord-Brabant. Centraal hierbij stond het creëren van draagvlak, het veranderen van werkwijzen en het verbeteren van onderlinge samenwerking.

Door te werken aan draagvlak, in situaties waar mensen enerzijds verschillenden dingen willen en anderzijds samen iets moeten realiseren, raakte ik geboeid door hoe mensen en organisaties omgaan met conflicterende gezichtspunten. Ik raakte ervan overtuigd dat er andere oplossingen voor conflicten mogelijk zijn, die meer recht doen aan alle betrokkenen. Zie ook: Drijfveren van In Dialoog....

 

De aanpak bij bemiddeling biedt mij een concreet alternatief om met meningsverschillen en conflicten om te gaan en sluit naadloos aan bij mijn houding en werkwijze waarmee ik tegenstellingen overbrug in plaats van vergroot. Het is mij op het lijf geschreven om, met bemiddel-vaardigheden, een constructieve wending te geven aan escalerende situaties en creatieve oplossingen te zoeken bij ieders belangen.

 

Ik pas bemiddel-vaardigheden op verschillende manieren toe:

Curatief (herstellend): in mediaton en gespreksleiding

Preventief (voorkómend): door procesbegeleiding, coaching en training

 


Ik heb ruime ervaring in:

  • training, persoonlijke ontwikkeling en empowerment

  • mediation en bemiddeling

  • het opzetten en begeleiden van projecten en processen

  • het ontwikkelen en invoeren van nieuwe samenwerkingsverbanden, werkprocessen en vernieuwingsprogramma’s

  • het begeleiden van het bijbehorende proces van draagvlakontwikkeling

  • met belanghebbenden ontwerpen en invoeren van interactieve beleidsprocessen
    in een complexe bestuurlijke omgeving