ziet ruzie als een kans 

 

en

 

versterkt uw eigen kracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen.

Het is een samenstelling van de Griekse woorden logos (woord, taal, rede) en dia (door)

of - zoals vaak ten onrechte gedacht -  di (twee) "

 

" In een ruimere betekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen twee of meer partijen, instanties of groepen van personen "

(Wikipedia)

 

Drijfveren

 

 

Waar mensen samen leven en samen werken komen conflicten voor.
Van kleine meningsverschillen tot echte conflicten die uit de hand dreigen te lopen
en soms escaleren.

Miscommunicatie kan schadelijk zijn voor (werk)relaties en voor het welbevinden en functioneren van mensen, teams en zelfs complete organisaties.

 

Spanningen en conflicten zijn niet te vermijden.
Iedereen kan wél leren om er op een constructieve manier mee om te gaan.

 


 

Geïnspireerd door:

  • de enorme kracht van bemiddel-vaardigheden,
    waarmee escalatie verandert in constructief samenwerken aan een oplossing

  • ieders vermogen om zijn/haar eigen kracht te versterken en eigen oplossingen te vinden

  • de visie en ervaring dat het constructief aangaan, de-escaleren en samen oplossen van een meningsverschil of conflict een ‘kunst’ is die geleerd kan worden.

  • de grote meerwaarde van laagdrempelige hulp bij conflictoplossing vanuit de eigen groep (bemiddeling door leerlingen, jongeren of buren werkt !).

ondersteunt en verbetert In Dialoog.… communicatie
en brengt u samen in gesprek.


In conflictsituaties, leersituaties, en in alledaagse werk- en leefsituaties.

 

Op scholen, bij de overheid, in bedrijven, in jongeren- / buurtbemiddelingsprojecten
en in privé-situaties.