De training leerlingmediation:

 • " Fun ! "

 • " Leerzaam "

 • " Leuk "

 • " Interessant "

 • " TOP ! "

(Leerlingmediators basisschool)

 

 

 

 

 

 

Het aanbod van In Dialoog....  (Leerlingmediation)

 

 

In Dialoog.... biedt, i.s.m. Mediation door Leerlingenverschillende vormen van begeleiding, ondersteuning en training aan bij de invoering van leerlingmediation:

 • begeleiding bij het invoeringstraject leerlingmediation
 • (na)scholing voor personeel, via workshops of meerdaagse trainingen op het gebied van gespreks- en conflictvaardigheden en de lessenreeks ‘Leerlingen leren conflicten hanteren'

 • workshops en trainingen voor ouders op het gebied van ouder-gesprekken (met kind of leerkracht), conflicten of lastige gesprekken in het algemeen en leerlingmediation

 • training van leerlingmediators

 • coaching en training van coördinatoren in school die leerlingmediation borgen
  zelf op de school trainingen gaan geven en leerlingmediators zullen begeleiden

 • professionele gespreksleiding/mediation bij escalerende conflicten in school
  (tussen personeel, met ouders, tussen leerlingen)

 • ondersteuning bij de introductie van mediationvaardigheden in de buurt of wijk onder jongeren en andere buurtbewoners

 

 

Zie ook: De kracht van onze trainingen...

 

 

Maatwerk

Omdat iedere situatie anders is ontwerpt In Dialoog.... met u de best passende aanpak en wordt een concreet plan van aanpak samengesteld.
Maatwerk passend bij uw situatie staat altijd voorop. Alle denkbare en wenselijk combinaties (van procesbegeleiding, mediation, coaching en training) zijn hierdoor mogelijk.

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie over leerlingmediation of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.

 

Voor verdere achtergrondinformatie over leerlingmediation zie: Links en informatie