weet wel raad met ruzie

 

en

 

laat het u zelf uitzoeken

 

 

 

 

  

 

" Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen.

Het is een samenstelling van de Griekse woorden logos (woord, taal, rede) en dia (door)

of - zoals vaak ten onrechte gedacht -  di (twee) "

 

" In een ruimere betekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen twee of meer partijen, instanties of groepen van personen "

(Wikipedia)

 

 

 

 

 

Profiel

 

 

 

In Dialoog…. brengt u samen in gesprek !

 

In conflictsituaties:

bemiddelt In Dialoog…. bij geschillen, zowel tussen individuen als waar groepen of meerdere partijen betrokken zijn: mediation, gespreksleiding en conflictcoaching

o.a. tussen buren, in gezinnen, in het onderwijs, bij overheden en binnen bedrijven.


In leersituaties:

geeft In Dialoog…. trainingen vanuit de overtuiging dat het samen oplossen van een conflict een ‘kunst’ is die geleerd kan worden.

o.a. schoolteams, leerling-mediators, (wijk)agenten, overheidsfunctionarissen en buurtbemiddelaars


In werksituaties:

begeleidt In Dialoog…. medewerkers, teams en organisaties in het omgaan met conflicten en meningsverschillen en faciliteert werkbijeenkomsten en (beleids)processen.

 

De enorme kracht van mediationvaardigheden, waarmee escalatie verandert
in constructief samenwerken, is hierbij de grote drijfveer van In Dialoog…..

 

 

 

In Dialoog.... werkt met een uitgebreid netwerk van professionals met aanvullende expertise, om u maatwerk en een brede ondersteuning te kunnen bieden.