" Nu ik een paar keer met jou 
  onze mediators getraind heb, 
  zie ik pas hoe we onze kinderen
  onderschatten 
en hoeveel ze
  
eigenlijk zelf kunnen. "

 

" Volwassenen zouden veel meer
 
 vertrouwen in hun leerlingen moeten
  hebben en ze meer
  verantwoordelijkheid geven......."

 

(Coördinator basisschool)

 

 

 

 

Leerlingmediation

 

 

 

Spanningen, meningsverschillen of zelfs escalerende conflicten zijn, ook in schoolsituaties, niet te voorkomen. Je kunt er wel steeds beter mee omgaan en dat is vrij eenvoudig te leren! Zeker als alle leerlingen conflictvaardigheden krijgen aangeleerd en de verantwoordelijkheid bij de betrokken ruziemakers zelf wordt gelegd.

en dat is precies de kracht van leerlingmediation!

 

Jonge mensen pikken de vaardigheden en houding om effectief met conflicten om te gaan snel op. Ook zijn ze bereid om elkaar te helpen om eigen ruzies of samenwerkingsproblemen op te lossen (leerlingmediation).

Leerlingen zijn vaak erg gemotiveerd om zich te bekwamen in het constructief aangaan van ruzies, conflicten en samenwerkingsproblemen. Ze hebben er immers vaak genoeg mee te maken!
 

Jarenlange ervaringen met leerlingmediation zijn zeer positief.

Het werkt op alle soorten scholen (BO, VO, SO, praktijkscholen, VMBO, ROC en HBO)

 

Met Leerlingmediation kan invulling worden gegeven aan schoolbeleid op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, leerlingparticipatie, pedagoggisch klimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.

 

 

 

Het aanbod van In Dialoog....

In Dialoog.... werkt op het gebied van leerlingmediation nauw samen met stichting Mediation door Leerlingen (MdL).

MdL heeft een onderwijsmethode en bijbehorend lesmateriaal ontwikkeld dat zich richt op het introduceren en verspreiden van conflictvaardigheden op scholen in heel Nederland. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen ruzies en werken aan veiligheid en verdraagzaamheid op school staan hierbij voorop.

 

In samenwerking met MdL begeleidt en traint In Dialoog.... onderwijsinstellingen bij de invoering van leerlingmediation en lessen conflicthantering binnen alle geledingen van het onderwijs.

 

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie, vraagt u zich af of Leerlingmediation in uw situatie een goede keuze is, of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.

 

Voor verdere achtergrondinformatie over leerlingmediation zie: Links en informatie