“ Ik heb na deze training echt zin

om te gaan bemiddelen.....“

 

(Buurtbemiddelaar)

 

  

“ Een leuke, humorvolle

en 'to-the-point' training,

verlevendigd met leuke werkvormen, actieve oefeningen

en veel voorbeelden

uit jouw praktijkervaringen ”

 

(Buurtbemiddelaar)

 

 

 

 

“ Tjee, is de avond nu al voorbij ? ”

 

(Jongerenbemiddelaar)

 

 

 

“ we hebben zeer veel geleerd over alle facetten van buurtbemiddeling,

van intake, tot 'omgaan met weerstand', tot bemiddelingsgesprek ”

 

(Buurtbemiddelaar) 

 

 

 

 

 

“ Bemiddelen lijkt me

gemakkelijker met jongeren

dan met volwassenen ”

 

(Jongerenbemiddelaar)

Buurttrainingen


In nauwe samenwerking met initiatiefnemers ontwikkelt In Dialoog.... maatwerk trajecten, workshops en trainingen:

 • ter ondersteuning van wijkgerichte initiatieven gericht op conflict- en mediationvaardigheden in wijk of buurt

 • op het kruisvlak van jongeren- en buurtbemiddeling en leerlingmediation

 • voor onder andere buurtbewoners, jongeren, professionals, buurt- en leerlingbemiddelaars en sleutelfiguren uit de wijk of buurt.

 

 

 

Voorbeelden:

 • “Lekker” ruzie maken
  Hoe kunnen we onderling beter omgaan met meningsverschillen en conflicten ?

 • bemiddeling bij ruzies in de buurt (door volwassenen, jongeren of leerlingen)

 • elkaar effectief aanspreken

 • buurtkrachttraining
  voor sleutelfiguren in de wijk die bemiddelen bij ruzies, maar ook zelf workshops en trainingen verzorgen over de-escalatie, conflictvaardigheden en mediation

 • jongerenbemiddelaars bemiddelen in de buurt

 • leerlingbemiddelaars bemiddelen in de buurt

 

 

Zie ook: De kracht van training door In Dialoog....

 

In overleg kunnen binnen uw beschikbare budget en wensen, inhoudelijke accenten gelegd worden en keuzes worden gemaakt t.a.v. de begeleiding. De precieze inhoud van de trainingen wordt waar mogelijk toegespitst op uw specifieke wensen.


 

 

Samenwerking:

In Dialoog.... werkt hierbij intensief samen met:

 • Inkr8, een organisatie met jarenlange ervaring met buurtkrachten in Amsterdam.
  Inkr8 leert sleutelfiguren uit de wijk (kinderen, jongeren, ouders, bewoners, leerkrachten en andere professionals) om beter met elkaar en conflicten om te gaan. Inkr8 leert hen (buurtkrachten) om deze vaardigheden weer aan anderen te leren.Informatie:

Wilt u meer informatie over deze training of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.