“ Ik heb na deze training echt zin

om te gaan bemiddelen.....“

 

(Buurtbemiddelaar)

 

 

 

“ Een leuke, humorvolle

en 'to-the-point' training,

verlevendigd met leuke werkvormen, actieve oefeningen

en veel voorbeelden

uit jouw praktijkervaringen ”

 

(Buurtbemiddelaar)

 

 

 

 

 

“ Tjee, is de avond nu al voorbij ? ”

 

(Jongerenbemiddelaar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ we hebben zeer veel geleerd over alle facetten van buurtbemiddeling,

van intake, tot 'omgaan met weerstand', tot bemiddelingsgesprek ”

 

(Buurtbemiddelaar) 

 

 

 

 

 

“ Bemiddelen lijkt me

gemakkelijker met jongeren

dan met volwassenen ”

 

(Jongerenbemiddelaar)

Het aanbod van In Dialoog.…  (Jongeren- en buurtbemiddeling)

 

 

Vanuit eigen ervaring als buurtbemiddelaar en begeleiding van vele trainingen met jongeren, ondersteunt In Dialoog.... bij het opzetten of verstevigen van bemiddelingsprojecten met het volgende (trainings)-aanbod:

 

 

1. Basistraining

(voor nieuwe bemiddelaars)
In de basistraining jongeren- en buurtbemiddeling wordt de benodigde basiskennis aangereikt en wordt intensief geoefend met deze houding vaardigheden, zodat de bemiddelaars goed voorbereid ervaring kunnen opdoen in de praktijk.

   

2. Verdiepingstrainingen

(voor ervaren bemiddelaars i.v.m. hun jaarlijkse professionalisering)
Verdiepingstrainingen zijn gericht op deskundigheidsbevordering en toepassing van bemiddelvaardigheden in de praktijk. Aan de hand van leervragen uit de eigen ervaring van de deelnemers richten de trainingen zich op verdieping van vaardigheden en/of op specifieke bemiddelsituaties.

Voorbeelden:

   

3. Buurt-trainingen

(voor buurtbewoners, professionals en buurtkrachten)

   

4. Projectondersteuning

Voorbeelden:

   • bij een workshop jongeren- / buurtbemiddeling

   • bij de opzet van nieuwe projecten jongeren- of buurtbemiddeling

   • bij bestaande projecten jongeren- of buurtbemiddeling

   • bij wijkgerichte initiatieven

  

 

Samenwerking en kwaliteitsborging:

Training en ondersteuning van In Dialoog.... is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met alle situaties uit de jongeren- en buurtbemiddelaarspraktijk.

In Dialoog.... werkt hierbij intensief samen met ervaren trainers van Mediationteam, In Kr8 en De Koning Mediation (DKM).

 

Voor verschillende trainingen kunnen bij het NMI PE-punten worden aangevraagd.

De basis- en vervolgtrainingen zijn, i.s.m. Mediationteam, goedgekeurd door het landelijk aanspreekpunt voor jongeren- en buurtbemiddeling: het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 

 

Maatwerk

Omdat iedere situatie anders is ontwerpt In Dialoog.... met u de best passende aanpak en wordt desgewenst een concreet programma / plan samengesteld.
Maatwerk passend bij uw situatie staat altijd voorop. Alle denkbare en wenselijk combinaties (van procesbegeleiding, bemiddeling, coaching en training) zijn hierdoor mogelijk.

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie, vraagt u zich af welke training in uw situatie geschikt is, of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.

 

Voor verdere achtergrondinformatie over jongeren- en buurtbemidderling zie:Links en informatie