“ Ik heb na deze training echt zin

om te gaan bemiddelen.....“

 

(Buurtbemiddelaar)

 

 

 

“ Een leuke, humorvolle

en 'to-the-point' training,

verlevendigd met leuke werkvormen, actieve oefeningen

en veel voorbeelden

uit jouw praktijkervaringen ”

 

(Buurtbemiddelaar)

 

 

 

 

 

“ Tjee, is de avond nu al voorbij ? ”

 

(Jongerenbemiddelaar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ we hebben zeer veel geleerd over alle facetten van buurtbemiddeling,

van intake, tot 'omgaan met weerstand', tot bemiddelingsgesprek ”

 

(Buurtbemiddelaar) 

 

 

 

 

 

“ Bemiddelen lijkt me

gemakkelijker met jongeren

dan met volwassenen ”

 

(Jongerenbemiddelaar)

Intervisie en persoonlijke verdieping

 

Vanuit eigen ervaring als buurtbemiddelaar en begeleiding van vele trainingen met jongeren, verzorgt In Dialoog.… een praktijkgerichte verdiepingstraining over intervisie en persoonlijke verdieping.

 

 

Inhoud

 

Deze verdiepingstraining is voor bemiddelaars die gezamenlijk willen leren en vaardigheden willen verdiepen aan de hand van ieders eigen praktijkervaringen.

In deze interactieve training worden met de deelnemers voorbeelden uit de eigen bemiddelpraktijk besproken en wordt samen gezocht naar mogelijke alternatieven voor de bemiddelaars. Hiertoe wordt een intervisiemethodiek geïntroduceerd en met elkaar gebruikt.

 

 

Als de deelnemers al een andere verdiepingstraining hebben gevolgd kan er ook voor gekozen worden om, m.b.v. de intervisiemethodiek EN de in de eerdere training aangereikte tools, naar eigen praktijkervaringen te kijken en daar leermomenten / alternatieve mogelijkheden uit te halen.
In dat geval wordt de training ingevuld als terugkomdag behorend bij de eerdere verdiepingstraining.

 

 

Zie ook: De kracht van training door In Dialoog....

 

In overleg kunnen binnen uw beschikbare budget en wensen, inhoudelijke accenten gelegd worden en keuzes worden gemaakt t.a.v. de begeleiding. De precieze inhoud van de trainingen wordt waar mogelijk toegespitst op uw specifieke wensen.

 

 

Duur

Deze training duurt minimaal 2 dagdelen.

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie over deze training of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.