Het aanbod van In Dialoog....  (Overige vormen van bemiddeling)

 

 

In Dialoog.... werkt met veel overtuiging en passie aan verdere ontwikkeling van diverse informele vormen van conflictbemiddeling zoals:

 

 

1. Peermediation

Ofwel: bemiddeling voor en door 'gelijken' onderling.

Draagvlakontwikkeling is bij invoering van deze initiatieven essentieel en wordt bereikt door de verantwoordelijkheid voor conflicten neer te leggen bij betrokkenen zelf en hen daartoe te faciliteren. Tijdens een invoeringstraject wordt dan ook intensief getraind en gecoacht op het gebied van

de-escalatie en conflict - en bemiddelvaardigheden. Ook wordt zorg besteed aan inbedding binnen, en begeleiding vanuit de betreffende organisatie.

 

Voorbeelden:

 

 

2. Pendelbemiddeling

Als de betrokkenen bij een conflict niet meer direct in gesprek met elkaar kunnen en toch hun situatie willen verbeteren, pendelt de mediator tussen de beide partijen heen en weer en wordt er naar oplossingen gezocht zonder dat er een gezamenlijk gesprek hoeft plaats te vinden.

Als de situatie er om vraagt kan In Dialoog.... deze specifieke vorm van bemiddeling ondersteunen.

 

 

3. Dader/slachtoffer- bemiddeling

Ook in de meest beschadigde relaties zoals die tussen daders en slachtoffers, is met behulp van bemiddeling nog heel veel te herstellen. De oordeelloze rol van de bemiddelaar heeft een helende werking in de vaak gevoelige en pijnlijke gesprekken. Deze vorm van bemiddeling heet ook wel herstelbemiddeling en werkt goed tussen individuen en ook tussen groepen slachtoffers en 1 of 2 daders. Als de situatie er om vraagt kan In Dialoog.... deze specifieke vorm van bemiddeling ondersteunen i.s.m. Rusz Bisecker Vacca.

 

 

4. Mediationvaardigheden binnen organisaties

In Dialoog…. is betrokken bij verschillende trajecten waarbij deelnemers (werknemers, vrijwilligers, enz.) worden getraind in conflict- en bemidddelvaardigheden, met als doel om te bemiddelen binnen hun eigen organisatie.

 

Voorbeelden:

  • overheidsmedewerkers die bemiddelen in bezwaarschriftprocedures

  • klachtafhandelaars die bemiddelen bij klachten

  • scouting-vrijwilligers die bemiddelen binnen en tussen eigen groepen

  • buurt-werkers die bemiddelen binnen het eigen wijk-centrum

zie ook:  Trainingen en workshops

 

 

5. Maatwerk

 

Omdat iedere situatie anders is ontwerpt In Dialoog.... met u de best passende aanpak en wordt een concreet plan samengesteld.

Maatwerk passend bij uw situatie staat altijd voorop. Alle denkbare en wenselijk combinaties (van procesbegeleiding, bemiddeling, coaching en training) zijn hierdoor mogelijk.

 

Wilt u meer informatie, vraagt u zich af welke vorm of aanpak in uw situatie geschikt is, of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.