Partner van In Dialoog....

 

 

 InKr8

(wijkgerichte mediationvaardigheden en verbinden van alle betrokkenen in wijk en buurt)

 

InKr8 is een organisatie met jarenlange ervaring met buurtkrachten in verschillende buurtprojecten in Amsterdam.

 

Inkr8 leert sleutelfiguren uit de wijk: kinderen, jongeren, ouders, bewoners, leerkrachten en andere professionals om beter met elkaar en conflicten om te gaan. En Inkr8 leert hen (buurtkrachten) om deze vaardigheden weer aan anderen te leren. Dat bevordert het contact tussen mensen, samenwerking en echte dialoog.
 

Het doel van Inkr8 reikt verder dan beter leren omgaan met conflicten. De trainingen maken jongeren en volwassenen bewust van hun houding ten opzichte van elkaar en stimuleren de dialoog en een prettige omgang. Dit effect kan zich als een olievlek verspreiden omdat Inkr8 jong en oud leert om deze houding over te dragen aan anderen. Dit bevordert de samenwerking op school en in de buurt. Het maakt de gemeenschap sterker en onderlinge verbondenheid groter

 

 

Wrebsite:  InKr8

 

 

Terug naar: Partners