Geïnspireerd door de enorme kracht van mediationvaardigheden, waarmee escalatie verandert 
in constructief samenwerken

en

met vertrouwen in ieders vermogen om vanuit eigen kracht

oplossingen te vinden,

 

ondersteunt en verbetert
In Dialoog.... communicatie 

en brengt u samen in gesprek.


 


bij conflicten

in leersituaties 

in alledaagse werk- en leefsituaties

 

op scholen

bij de overheid

in bedrijven

in jongeren- / buurtbemiddelingsprojecten

en in privé-situaties 

 

Disclamer

 

 

Algemeen

 • Het onderstaande is van toepassing op de website van In Dialoog.... Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Privacyverklaring

 • U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
 • Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
 • Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. 
 • Zie ook de privacyverklaring onder de button 'Informatie'  helemaal onderaan elke web-pagina

 

Content en uitsluiting van aansprakelijkheid

 • De content van deze website is door In Dialoog met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
 • In Dialoog is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. In Dialoog aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 

Beschikbaarheid

 • De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 • Het auteursrecht op deze website berust bij In Dialoog of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan In Dialoog.
 • Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door In Dialoog.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.