Beeld Kafka in Praag (Wikipedia)

 

 

" zoals een burger, meegevoerd  door 
 een persoon-loze overheid "

 

" Wat telt voor de burger:

-  het persoonlijke contact

-  de behoorlijke behandeling
   (serieus nemen en met respect)

-  participatie
   (niet óver maar mét de burger)

-  vanuit vertrouwen "

 

"Dit betrekent voor de overheid:

1.  gedraag je zo en het komt in orde

2.  werken vanuit vertrouwen en met
     mediation-vaardigheden "

 

Dr. Alex F.M. Brenninkmeijer
Nationale Ombudsman (2011)

 

 

 

Overheid

 

 

Overheidsorganisaties werken in situaties waarin veel partijen betrokken zijn bij besluitvorming en waar verschillende belangen spelen waartussen zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden.

Tegelijkertijd stellen burgers en organisaties zich steeds meer op als mondige klanten, waarbij
er hoge verwachtingen gesteld worden aan transparante, zorgvuldige en persoonsgerichte dienstverlening.

Dit vraagt om een overheid die belanghebbenden betrekt bij de totstandkoming van beleid en die  de dialoog met anderen aangaat. Een klantgerichte overheid dus met een faciliterende en informerende houding.

Kortom, een overheid die belangentegenstellingen in goede banen leidt, de belangen van zichzelf én van betrokkenen serieus neemt en zowel maatschappelijke organisaties als burgers respectvol benadert. 

 

 

Het aanbod van In Dialoog....

In Dialoog.... ondersteunt overheidsorganisaties op de volgende gebieden:

 • Bemiddeling en gespreksleiding
 • Facilitering van werk-bijeenkomsten met ambtenaren, maatschappelijke organisaties en burgers
 • (Conflict) coaching voor ambtenaren en teams
 • Procesbegeleiding bij (interactieve) beleidsprocessen
 • Ondersteuning bij het opzetten van projecten leerlingmediation
 • Ondersteuning bij het opzetten van projecten jongeren- en buurtbemiddeling
 • Maatwerktrainingen op gebied van:
  • belangenmanagement en Multi Stakeholder processen
  • interactieve beleidsvorming
  • conflicthantering
  • gespreksvoering
  • onderhandelen
  • bemiddelvaardigheden

 

 

Samenwerking

Hieraast verzorgt In Dialoog.... maatwerk trainingen in samenwerking met De Koning Mediation. Voorbeelden:

 • basistraining mediationvaardigheden in het primaire proces
 • basistraining mediationvaardigheden bij bezwaren en klachten
 • mediationvaardigheden voor overheidsmanagers
 • verdiepingstraining informeel overleg tussen burgers en ambtenaren
 • verdiepingstraining onafhankelijk procesbegeleider
 • onderhandelvaardigheden voor ambtenaren en overheidsmanagers

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie over het aanbod van In Dialoog.... of  heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.