" leerzaam en nieuwsgierig "

 

" interessant, bruikbaar en

toepasbaar "

 

" heel veel praktische

aanknopingspunten

voor ons werk "

 

" ludiek uitnodigend ! "

 

" eye opener "

 

" bruikbare start van hopelijk meer! "
 

 

(Reacties uit een team medewerkers begeleid wonen over een training rond omgaan met conflicten in hun werk)

 

Het aanbod van In Dialoog....  (Trainingen en workshops)

 

In Dialoog.... verzorgt in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en/of deelnemers inspirerende en praktijkgerichte workshops, trainingen en trajecten op gebied van conflicthantering, bemiddel-vaardigheden, gespreksvoering en samenwerking.

Bijvoorbeeld voor onderwijsinstellingen (leerlingmediation), voor jongeren- en buurtbemiddelingsprojecten, voor medewerkers in de gezondheidszorg, voor overheid of politie, en voor medewerkers binnen uw organisatie en werkveld. (klik hier voor werkvelden van In Dialoog....).

 


 

Trainingen

 

 

1) Bemiddel-vaardigheden

 • voor o.a. Jongeren, klachtbehandelaars, consulenten woningbouworganisaties, jongerenbegeleiders, Scouting bemiddelaars, enz.

 • binnen de eigen organisatie (bijvoorbeeld bij interne bemiddeling/ klachtafhandeling of binnen de bezwaarprocedure van overheden, enz.)

 • in uw eigen werk- / leefsituatie

 

 

2) Leerlingmediation in het onderwijs en in de buurt of wijk

 

3) Bemiddel-vaardigheden voor jongeren- en buurtbemiddelaars

 • Basistraining

  • Voor jongeren- en buurtbemiddelaars

 • Verdiepings trainingen

  • buurtbemiddeling en groepen

  • oplossingsgerichte bemiddel-vaardigheden

  • intervisie en persoonlijke verdieping

  • diverse (maatwerk) vervolgtrainingen

 

4) Conflicthantering en conflictvaardigheden

 • voor werknemers (bijvoorbeeld begeleiders van een woongroep)

 • voor buurtbewoners

 • elkaar aanspreken (in werksituaties of in de buurt)

 

5) Interventie- en gespreksvaardigheden

 

6) Effectief onderhandelen en samenwerken

 

7) Belangenmanagement:

 • constructief samenwerken met verschillende partijen die elk eigen belangen hebben (interactieve beleidsvorming / Multi Stakeholder Processen)

 

8) Interactievaardigheden

 

9) Teamgerichte trainingen

   • (bijvoorbeeld: samenwerking binnen het team, effectiever vergaderen met uw team)

 

In overleg kunnen binnen uw beschikbare budget en wensen, inhoudelijke accenten gelegd worden en keuzes worden gemaakt t.a.v. de begeleiding.

De precieze inhoud van de trainingen wordt toegespitst op uw specifieke wensen.


 

 

Workshops

Mocht u nader kennis willen maken met mediation of een van de hiervoor genoemde onderwerpen, dan verzorgt In Dialoog.... graag een interactieve workshop of een ‘live’ bemiddel-demonstratie.

 

 

 

 

Maatwerk

Omdat iedere situatie anders is ontwerpt In Dialoog.... met u de best passende aanpak en wordt desgewenst een concreet plan samengesteld.

Maatwerk passend bij uw situatie staat altijd voorop. Alle denkbare en wenselijk combinaties (van procesbegeleiding, mediation, coaching en training) zijn hierdoor mogelijk.

 

  
 

Informatie

 

Wilt u meer informatie of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.