“ Ik heb na deze training echt zin

om te gaan bemiddelen.....“

 

(Buurtbemiddelaar)

 

 

 

 

 

 

“ Een leuke, humorvolle

en 'to-the-point' training,

verlevendigd met leuke werkvormen, actieve oefeningen

en veel voorbeelden

uit jouw praktijkervaringen ”

 

(Buurtbemiddelaar)

 

 

 

 

“ we hebben zeer veel geleerd over alle facetten van buurtbemiddeling,

van intake, tot 'omgaan met weerstand', tot bemiddelingsgesprek ”

 

(Buurtbemiddelaar)

 

 

“ Tjee, is de avond nu al voorbij ? ”

(Jongerenbemiddelaar)

 

 

 

“ Bemiddelen lijkt me

gemakkelijker met jongeren

dan met volwassenen ”

 

(Jongerenbemiddelaar)

Basistraining  (Jongeren- en buurtbemiddeling)

  

Het constructief in gesprek brengen van mensen in conflictsituaties vraagt van buurtbemiddelaars een open, nieuwsgierige en onpartijdige houding. Ook ervaring met gespreks- en bemiddelvaardigheden is onmisbaar en natuurlijk veel oefening met verschillende interventietechnieken.

 

In de basistraining jongeren- en buurtbemiddeling wordt de benodigde basiskennis aangereikt en wordt intensief geoefend met deze houding vaardigheden, zodat de bemiddelaars goed voorbereid ervaring kunnen opdoen in de praktijk.

 

Vanuit eigen ervaring als buurtbemiddelaar en begeleiding van vele trainingen met jongeren, verzorgt In Dialoog.… een praktijkgerichte basistraining.

De-escaleren, open communicatie en (onafhankelijke) procesbegeleiding zijn hierbij centrale begrippen.

 

 

Inhoud

Inhoudelijk zoomt de basistraining in op alle aspecten van buurtbemiddeling zoals:

  • de benodigde basiskennis op het gebied van (buurt)bemiddeling

  • de procedure van aanvraag tot buurtbemiddeling

  • de houding en attitude van de buurtbemiddelaar

  • gespreksvaardighedenen en vraagtechnieken

  • het intakegesprek met beide buren

  • het bemiddelingsgesprek

  • omgaan met weerstanden

  • de samenwerking tussen de buurtbemiddelaars onderling

 

Zie ook: De kracht van training door In Dialoog....

 

In overleg kunnen binnen uw beschikbare budget en wensen, inhoudelijke accenten gelegd worden en keuzes worden gemaakt t.a.v. de begeleiding. De precieze inhoud van de trainingen wordt waar mogelijk toegespitst op uw specifieke wensen.

 

 

 

Samenwerking

Deze training wordt bij meer dan 12 deelnemers gegeven met een ervaren collega trainer/mediator. (bijvoorbeeld: Angelique van Nistelrooij)

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie over deze training of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.