“ Ik heb na deze training echt zin

om te gaan bemiddelen.....“

 

(Buurtbemiddelaar)

 

“ Een leuke, humorvolle

en 'to-the-point' training,

verlevendigd met leuke werkvormen, actieve oefeningen

en veel voorbeelden

uit jouw praktijkervaringen ”

 

(Buurtbemiddelaar)

 

“ Tjee, is de avond nu al voorbij ? ”

 

(Jongerenbemiddelaar)

 

 

 

 

“ we hebben zeer veel geleerd over alle facetten van buurtbemiddeling,

van intake, tot 'omgaan met weerstand', tot bemiddelingsgesprek ”

 

(Buurtbemiddelaar) 

“ Bemiddelen lijkt me

gemakkelijker met jongeren

dan met volwassenen ”

 

(Jongerenbemiddelaar)

Overige verdiepingstrainingen en maatwerk

 

 

Vanuit eigen ervaring als buurtbemiddelaar en begeleiding van vele trainingen met jongeren, verzorgt In Dialoog.… praktijkgerichte verdiepingstrainingen. 

Vragen of thema's uit de praktijk van uw buurtbemiddelaars kunnen uitgediept worden in een maatwerk-training.

 

In Dialoog.... wil hierin investeren en ontwikkelt bij voorkeur trainingen aan de hand van concrete vragen van en in nauwe samenwerking met betrokkenen. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van procesbegeleiding, bemiddeling, coaching en training.

 

 

Voorbeelden

  • doorvragen

  • hoe kom ik van standpunten naar belangen

  • omgaan met heftige gevoelens en emoties

  • omgaan met weerstand: o.a. bij Buren B.

  • wat kan je leren van je eigen houding en opstelling bij aikido / vechtsport ?

 

 

Zie ook: De kracht van training door In Dialoog....

 

In overleg kunnen binnen uw beschikbare budget en wensen, inhoudelijke accenten gelegd worden en keuzes worden gemaakt t.a.v. de begeleiding. De precieze inhoud van de trainingen wordt toegespitst op uw specifieke wensen.

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie over deze training of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.