Rijmpje:  'Mediation'

" Wat te doen bij een conflict ?
Want er is altijd iemand

die dat niet pikt.

Koel eerst eens af,
en maak dan afspraken vooraf.

Recht zitten, niet door elkaar praten en luisteren,
dus dat betekent ook niet fluisteren !

Ieder vertelt z'n eigen verhaal,
We vatten dit samen allemaal.

Verander een feit in een wens,
dat is goed voor ieder mens.

Vertel er bij wat je voelt,
dan weet de ander wat je bedoelt.

Zeg wat je wilt dat er moet gebeuren,
en de anderen moeten dat

niet meteen afkeuren.

We moeten SAMEN

tot een oplossing komen,
en dan moeten de gefrustreerde mensen maar even afstomen.

Check na de ruzie altijd even

of het gelukt is,
anders gaat het weer mis.

Als laatste willen we jullie bedanken voor deze weken,
het was heel leerzaam, dat is wel gebleken. " 

(ROC deelnemers aan een training 'Samenwerking en conflicthantering')

Resultaat  (leerlingmediation)

 

 

Met de invoering van leerlingmediation verandert er iets in school, zowel bij leerlingen als in het schoolteam.
Vooral op gebied van hoe met elkaar wordt omgegaan en ieders betrokkenheid bij wat er gebeurt.

 

 

Enkele resultaten:

  • Door de lessen conflicthantering worden leerlingen vaardiger in het omgaan met onderlinge conflicten. Het aantal conflicten zal niet noodzakelijkerwijs afnemen. Wel de manier waarop met conflicten wordt omgegaan.
  • Wanneer leerlingen er zelf niet uitkomen bemiddelen leerlingmediators tussen leeftijdsgenoten.
  • Leerlingmediation bewerkstelligt een cultuurverandering ten aanzien van het omgaan met meningsverschillen en conflicten.
    Resultaat daarvan is meer openheid en een positievere houding t.a.v. ruzies‘Ruzies bestaan, ze horen erbij en kunnen leiden tot meer begrip voor elkaar.’ 'We helpen elkaar om conflicten zo goed mogelijk op te lossen zodat alle betrokkenen tevreden ziijn met de uitkomst'.
  • Leerlingen  worden mede verantwoordelijk voor de sociale veiligheid binnen de school. 

 

Met Leerlingmediation kan zo invulling worden gegeven aan schoolbeleid op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, leerlingparticipatie, pedagoggisch klimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.