Mediation

 

 

(Formele) Mediation is bemiddeling door een goed opgeleide professional en volgens door de beroepsgroep (Mediatorsfederatie Nederland) voorgeschreven kwaliteitseisen, (gedrags) regels en reglementen. Het is is een vorm van conflicthantering waarbij de deelnemers onder begeleiding van een professionele mediator hun eigen oplossingen creëren.

De deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor hun conflict en dus ook voor de uiteindelijke oplossing. De mediator is verantwoordelijk voor het proces.

Een mediator is in staat om in complexe situaties vanuit gelijkwaardigheid en respect berokkenen te helpen om hun onderlinge communicatie te herstellen en hen te begeleiden bij het zelf oplossen van hun geschil.

 

Neutraliteit van de mediator, vertrouwelijkheid en bereidheid van de betrokkenen om de eigen situatie te willen oplossen (commitment) zijn hierbij essentiële begrippen.

 

Mediation heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een effectieve manier om conflicten aan te pakken en op te lossen. Het in is veel gevallen een volwaardig alternatief voor een oordeel/besluit door een ander dan de directe betrokkenen.(zoals een rechter, woningbouworganisatie, leraar of directie).

 

In Dialoog.… treedt als mediator op in opdracht van alle betrokkenen en in alle soorten conflicten zoals burenruzies, familie kwesties, samenwerkingsproblemen enzovoort.

Indien uw situatie daarom vraagt werkt In Dialoog.… samen met gespecialiseerde mediators.

 

 

 

Mediation is geschikt als

  • de situatie vraagt om een formele aanpak binnen duidelijke en juridisch bindende afspraken (bijv. t.a.v. vertrouwelijkheid)

  • er bereidheid is om te zoeken naar oplossingen die voor alle betrokkenen acceptabel zijn

  • er geen grote machtsverschillen zijn

  • er een duurzame (werk)relatie tussen betrokkenen bestaat en van belang is

  • er bereidheid of behoefte bij betrokkenen is om, ondanks de escalatie van de situatie, aan verbetering van de onderlinge communicatie of samenwerking te werken

 

 

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van mediation aan.